Target Search Output

Genus NamePlant NameActivityTargetLiterature PubMed IdTitle
HyptisHyptis martiusii BenthinsecticidalA. aegypti larvae12797740
PliniaPlinia cerrocampanensislarvicidalA. aegypti larvae20015638
XylopiaXylopia laevigatalarvicidalA. aegypti larvae0ent-KAURANE DITERPENOIDS AND OTHER CONSTITUENTS FROM THE STEM OF Xylopia laevigata
Dugeutia Dugeutia furfuracealarvicidalA. aegypti larvae17019779
PiptocarphaPiptocarpha rotundifolialarvicidalA. aegypti larvae17019779
CaseariaCasearia sylvestrislarvicidalA. aegypti larvae17019779
SerjaniaSerjania lethalislarvicidalA. aegypti larvae17019779
XylopiaXylopia aromaticalarvicidalA. aegypti larvae17019779
AnnonaAnnona crassifloralarvicidalA. aegypti larvae17019779
CybistaxCybistax antisyphiliticalarvicidalA. aegypti larvae17019779